Branje na OŠ Vodmat

Dobra knjiga nas popelje v magične kraje. Lahko se znajdemo tudi v drugih časovnih obdobjih, ki jih sami nikoli ne bi mogli doživeti. Branje nas bogati in širi obzorja. Pomaga nam, da spoznavamo druge, svet in sami sebe, bogati naše duševno zdravje, zmanjšuje stres, nadgrajuje znanje,    povečuje besedni zaklad, izboljšuje spomin in  koncentracijo. Branje
pripomore tudi k boljšemu spanju in je odlična brezplačna zabava.

O bralnih navadah učencev smo ugotavljali tudi na naši šoli. 

Zanimalo nas je, koliko učenci berejo, katere zvrsti najraje berejo in katero knjigo so nazadnje prebrali.

Dobili smo zanimive odgovore, ki si jih preberite v nadaljevanju.

S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotavljali bralne navade učencev na OŠ Vodmat. Anketo je v šolskem letu 2021/2022 rešilo 67 učencev. Odgovore in ugotovitve preberite v nadaljevanju.

Ali mesečno prebereš vsaj eno knjigo?

Na mesec prebere vsaj eno knjigo 82 % anketiranih učencev. 

 

 Koliko knjig prebereš na teden?

Največ učencev prebere 1 knjigo na teden. Najmanj jih prebere 4 knjige na teden, nekaterim pa uspe prebrati tudi 5 knjig ali več. 

Katero zvrst knjig najraje bereš?

Učenci najraje berejo pustolovske knjige in stripe, med najmanj priljubljenimi pa so romani in zgodovinske knjige.

 

Kje dostopaš do knjig, ki jih bereš?

Največ učencev si knjige izposoja v knjižnici, nekateri jih kupijo v trgovini. Nekaj jih je navedlo, da imajo knjige doma. Presenetljivo pa je, da na spletu nihče ne prebira knjig. 

Naslovi knjig, ki so jih učenci nazadnje prebrali: