Kako veliko je vesolje

Torej, kako veliko je vesolje? Začnimo bolj na majhno. Zagotovo vemo, da se začne s planetom, ki sestavlja nek sončni sistem. Več teh sistemov sestavlja galaksijo (poleg posameznih zvezd, meteorjev, itd. …). Več teh galaksij pa sestavlja vesolje. Tu pa se stvari zapletejo. Če sledimo vzorcu, bi bilo smiselno, da obstaja več vesolij, ki skupaj sestavljajo multiverse oz. multiverzum. Ampak kje bi ta ostala vesolja, ki niso naša, sploh obstajala? Učijo nas, da pred velikim pokom ni bilo ničesar. Kako to vemo? Morda je naše vesolje le majhen delček sistemov, ki se konstantno nadgrajujejo. To pomeni, da bi lahko prišli do neke točke, kjer se naše vesolje zdi tako veliko, kot se nam zdijo atomi. Tako sem prišla do ugotovitve, da je velikost relativna. Vesolje je lahko majhno ali pa veliko. To se lahko odločiš sam zase. Znanstveniki pravijo, da se vesolje konstantno veča. Kaj pa če se ne oz. se nekoč ne bo več? Ko opazujemo vesolje, večinoma zelo oddaljena nebesna telesa, pravzaprav ne vidimo stanja te točke v vesolju sedaj, temveč v preteklosti. Torej, če bi zgradili tako zmogljiv teleskop, s katerim bi lahko opazovali, kako se vesolje veča, bi prav zares opazovali, kako se je večalo v preteklosti. Kaj pa če bi se v nekem trenutku nehalo večati in bi se začelo manjšati? Ali bi to sploh zaznali? Ali bi to vplivalo na Zemljo? Kako bi to sploh izgledalo? Morda bi ob koncu vesolja končno ugotovili, kaj je izven vesolja. Morda bi končno ugotovili, kako veliko vesolje pravzaprav je.

 

Sara Valentina Pajek, 9. a

Nace Terseglav, 5. b
Nace Terseglav, 5. b