Videoigre

Raziskali smo, kako pogosto učenci naše šole igrajo videoigre in katere videoigre so med njimi najbolj priljubljene.

 

.

Anketni vprašalnik je začelo izpolnjevati 72 učencev, od teh jih je 57 anketo izpolnilo do konca, saj preostali učenci ne igrajo videoiger. 

Kje igraš videoigre (možnih je več odgovorov)?

Največ anketirancev igra videoigre na pametnih telefonih (79 %) in na računalnikih (42 %), sledijo še tablice, playstation in druge naprave.

Katere druge naprave še uporabljaš za igranje videoiger?

Učenci uporabljajo še igralni konzoli, in sicer Xbox in Nintendo switch.

Kako pogosto igraš videoigre?

Največ učencev (34 %) videoigre igra od dvakrat do trikrat na teden. Vsak dan jih igra 30 %, med vikendi 29 % anketirancev, enkrat na teden ali manj pa 7 % anketiranih učencev.

 Koliko časa igraš videoigre?

Največ anketiranih učencev (70 %) igra videoigre brez prestanka eno uro ali manj. Dve uri igranju videoiger nameni 18 % anketirancev. Kar tri ure ali več pa brez prestanka igra  videoigre 12 % anketiranih učencev.

S kom igraš videoigre (možnih je več odgovorov)?

Največ anketirancev (71 %) je odgovorilo, da videoigre igrajo sami. S prijatelji jih igra 61 %, z neznanci na spletu pa 5 % anketiranih učencev.

Katere videoigre najpogosteje igraš? (Učenci so našteli vse igre, ki jih igrajo.)

Anketirani učenci najpogosteje igrajo naslednje videoigre: Fortnite (20 učencev), Roblox (9 učencev) in Fifo (7 učencev). Med videoigrami, ki so jih anketiranci še navedli, pogosto igrajo tudi Brawl Stars, GTA 5 in Minecraft. Ostale videoigre, ki jih še igrajo, so navedene na spodnjem seznamu.